Niniejsza ankieta jest jednym z zadań realizowanego przez Scanmed S.A. projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich "Najwyższe standardy obsługi Pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podmiotach Grupy Scanmed S.A.". Nr umowy: POWR.05.02.00-00-0014/17-00/2282/2018/5

Szanowni Państwo,
Dziękujemy za okazane zaufanie i skorzystanie z usług medycznych Scanmed. Zachęcamy Państwa do podzielenia się z nami opinią na temat wizyty w naszej placówce za pomocą anonimowej ankiety. Oceny i sugestie pozwolą nam doskonalić jakość obsługi i udzielanych świadczeń medycznych. Przed wypełnieniem ankiety prosimy o wybór miasta, w którym skorzystali Państwo ze świadczeń, a w przypadku Krakowa i Wrocławia wskazanie konkretnej placówki.

Dziękujemy!